NL

Research and Education

Afgelopen opleidingen


25 JUNI 2022

Nutriphyt opleidingsdag - visie op gezondheid: van symptoom naar oorzaak

Visie op gezondheid, van symptoom naar oorzaak
Het lichaam wordt vaak gezien als een ecosysteem, waarin de fysiologische processen in het lichaam een invloed op elkaar uitoefenen, zowel in gezondheid als in ziekte. In deze opleiding zal Gabriël Devriendt hier verschillende aspecten van naar voor brengen en hoe deze aan elkaar kunnen worden gelinkt. Dit vanuit puur wetenschappelijke inzichten.

Nutriphyt productopleiding
Gabriël Devriendt bespreekt casussen, deelt ervaringen en anekdotes en reikt behandelprotocollen aan in functie van een oorzakelijke aanpak om het menselijk gezondheidssysteem te herstellen. Hierbij neemt hij jullie mee in de meest interessante combinaties van ingrediënten en producten, met handige tips voor de medische professional.

23 & 30 SEPTEMBER, 2 OKTOBER 2021

PCOS: een verhaal van hormonen en insuline

Hormonale stoornissen komen alsmaar vaker voor kunnen heel uiteenlopende oorzaken of uitingen hebben. Een van de meest frequente hormonale stoornissen is het PolyCystisch OvariumSyndroom, kortweg PCOS, en komt voor bij 5 tot 10% van de vrouwen in de vruchtbare levensfase. In het merendeel van de patiënten (50 – 70%) ligt ‘insuline resistentie’ mee aan de basis van deze aandoening. Een verstoorde hormonale wisselwerking vertaalt zich bij deze patiënten ook vaak in een ovulatiestoornis, waardoor PCOS een erg frequente oorzaak is van fertiliteitsproblemen.
Dit symposium zal een beknopt overzicht bieden van de verschillende factoren die aan de oorsprong kunnen liggen van PCOS. Zo zullen naast de rol van insuline en overgewicht in de pathogenese ook de afwijkingen in de hormonenbalans worden besproken die een rol spelen in de ontwikkeling van PCOS en aanleiding kunnen geven tot de belangrijkste symptomen. Hierbij zullen ook inzichten verschaft worden over de impact van voeding en welke natuurlijke stoffen de ziekteprocessen gunstig kunnen beïnvloeden.

8 MEI 2021

Migraine, hoofdpijn en vermoeidheid

Er zijn verschillende vormen van migraine bekend. Een 'gewone' vorm van migraine bestaat uit aanvallen van zware hoofdpijn en wordt (bij sommige mensen) vooraf gegaan door een aura. Veel vrouwelijke patiënten met migraine hebben rondom de menstruatie een aanval. Als de aanval uitsluitend met de menstruatiecyclus samenvalt, wordt dit ook wel menstruele (hormonale) migraine genoemd. De ernst, duur en frequentie van migraineaanvallen verschilt sterk per patiënt. Hoofdpijn is een zeer frequente klacht. We onderscheiden primaire hoofdpijn, waarbij de hoofdpijn een aandoening op zich is, en secundaire hoofdpijn, waarbij de hoofdpijn een symptoom is bij heel wat andere aandoeningen. Daarnaast is er nog hoofdpijn door aantasting van een hersenzenuw.
In deze uiteenzetting zullen verschillende sprekers ingaan op de diverse vormen van hoofdpijn en migraine. Mogelijke triggers en de fysiologische verbanden worden besproken zoals mitochondriale dysfunctie en de rol van de voeding in het ontstaan en behandelen van migraine. Speciale aandacht gaat ook naar hormonale migraine en de invloed van de lever.

28 & 30 JANUARI, 4 FEBRUARI 2021

Prikkelbare darm en de impact van FODMAP's op uw patiënt

Het prikkelbare darm syndroom (PDS), dat ook wel bekend is als ‘spastisch colon’, is de meest voorkomende chronische darmstoornis en komt voor bij tot wel 1 op de 5 Belgen. Patiënten met PDS kunnen heel uiteenlopende klachten vertonen zoals pijn, een verstoord stoelgangspatroon, een opgeblazen gevoel, etc. Er bestaat dus geen afgelijnde definitie van PDS, maar het is eerder een veelheid aan klachten, door een verstoorde darmwerking of een overgevoelig maagdarmstelsel.
Hierdoor kijken dokters en specialisten steeds vaker in de richting van het voedingspatroon van de patiënt om inzicht te krijgen in de oorzaak. Men focust zich daarbij de laatste jaren steeds meer op de FODMAP’s. Dit zijn bepaalde groepen koolhydraten (Oligosacchariden, Disacchariden, Monosacchariden en Polyolen) die door sommige personen slecht verteerd kunnen worden en zo voor overlast zorgen.
In deze opleiding zullen verschillende sprekers inzichten verschaffen in de pathogenese (infecties, angst, stress, dieet en microbioom) van PDS. Daarnaast zal ook de impact van een FODMAP-vrij dieet aan bod komen en besproken worden hoe hier in de praktijk het best mee kan worden omgegaan.

12 DECEMBER 2020

(Borst)tumoren: Een genetische, epigenetische en mitochondriale kijk op het ontstaan

Door intensief onderzoek in de 21e eeuw zijn twee misvattingen in het ontstaan van tumoren uiteindelijk naar de achtergrond verdwenen: (1) het feit dat kanker een zuiver cel-intrinsieke oorsprong kent als gevolg van genetische mutaties en (2) de opvatting dat maligne cellen hun energie vooral uit aerobe glycolyse halen. Naast het belang van de tumor micro-omgeving wordt ook de fundamentele invloed van het mitochondriaal metabolisme en mitochondriale dysfunctie op alle stappen van de oncogenese steeds meer erkend.
Vandaar zullen in dit symposium verschillende mitochondriale aspecten in het ontstaan van tumoren worden besproken. Daarnaast zal ook verduidelijkt worden welke rol de oestrogenen kunnen spelen op het mitochondriaal metabolisme en hoe het lichaam hiermee omgaat bij het behandelen van tumoren.

24, 26 SEPTEMBER & 1 OKTOBER 2020

Gewrichtsklachten bij jong en oud: immuniteit versus slijtage

Hoewel ze soms gelijkaardige symptomen kunnen veroorzaken, liggen de oorzaken en mogelijke behandelingen van reumatoïde artritis en osteoartritis (artrose) sterk uiteen. De één is namelijk het gevolg van een falend immuunsysteem en kan zich op gelijk welke leeftijd voordoen, terwijl de ander zich vooral manifesteert door veroudering, slijtage of chronische laaggradige inflammatie.
In dit symposium zullen de meest voorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat worden besproken, met naast reumatoïde artritis en artrose ook aandacht voor osteoporose. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de etiologie van deze ziekten en hun impact op gewrichten, kraakbeen en botten alsook van de klassieke behandelingen en de mogelijkheden van natuurlijke stoffen, vanuit een puur wetenschappelijke benadering.

13, 18 & 25 JUNI 2020

Darmgezondheid bij de zwangere vrouw: gevolgen voor het pasgeboren kind?

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de vaginale flora zich voorbereidt op de bevalling. De hoeveelheid en diversiteit van de bacteriën in het microbioom van de vagina verandert significant tijdens de zwangerschap en bepaalt zelf in belangrijke mate de kans op vroeggeboorte. Iets onverwachter lijkt het dat ook het darm microbioom belangrijke wijzigingen ondergaat tijdens de zwangerschap en dit de ontwikkeling van het immuunsysteem van het kind kan beïnvloeden.
Dit symposium zal focussen op de verschillende microbiomen bij de zwangere vrouw en het belang van de initiële kolonisatie bij de pasgeborene. Naast de invloed van de bevallingswijze komen ook andere factoren aan bod die mee de immuniteit van het kind zullen bepalen en dit zowel op korte als op de lange termijn.

23, 25 & 30 JANUARI 2020

Chronisch geneesmiddelen gebruik: oorzaak van bijwerkingen en impact van stress

Langdurig gebruik van geneesmiddelen leidt niet zelden tot ernstige bijwerkingen. Zeker wanneer men op termijn, vaak in de geriatrie, gemakkelijk een 10-tal medicijnen chronisch inneemt verhoogt de kans op nevenwerkingen significant. Vele geneesmiddelen worden namelijk via gelijkaardige metabolisatie processen door het lichaam verwerkt. Naast een verhoogde kans op interacties treden hierdoor vaak tekorten op en/of worden de metabolieten van geneesmiddelen niet efficiënt uit het lichaam verwijderd.
In dit symposium zullen verschillende inzichten verschaft worden in de metabolisatie van enkele belangrijke klassen van geneesmiddelen alsook hoe chronisch gebruik ervan aanleiding kan geven tot tekorten en bijwerkingen. Daarnaast komt ook aan bod welke negatieve effecten stress hierop kunnen uitoefenen en hoe men het lichaam in deze situaties het best kan ondersteunen op een wetenschappelijk onderbouwde manier.

14 DECEMBER 2019

Epigenetica congres: Fertility

Preconceptie, fertiliteit, zwangerschap en gezondheid van het kind; praktische implicaties vertaald vanuit een kruisbestuiving van baanbrekend research.

Uw kennis en ontwikkeling
Dit congres draagt bij aan de kennis en ontwikkeling van zorgverleners om personen en koppels met een kinderwens te informeren en te helpen. Evenals om deze kinderwens in vervulling te laten gaan en bij te dragen aan de vruchtbaarheid en gezondheid van zowel de aanstaande ouders als het kind.

Leefomgeving, leefstijl en voeding
Dit congres gaat uit van de visie dat een mens voortdurend in interactie verkeert met zijn leefomgeving, leefstijl en voeding. Mét consequenties voor de genetische expressie, fysiologie en orgaanfuncties tot aan het psychologisch functioneren.

Hogere slaagkans
Dit congres biedt daarbij uitzicht op zowel een bijdrage aan de kans op een spontane zwangerschap, als op een hogere slaagkans van reproductieve assistentie met minder kosten per geboorte en last but not least minder stress, teleurstellingen en verdriet.

Zes topsprekers verzorgen presentaties met actuele wetenschappelijke inzichten, gevolgd door een slotpresentatie van Gabriël Devriendt. Vanuit de milieubiologie, epigenetische epidemiologie, periconceptie epidemiologie, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde, brengen de sprekers toepasbare feiten en inzichten voor huisartsen, gynaecologen en andere zorgverleners die stellen met een kinderwens informeren of behandelen.

26 SEPTEMBER, 5 & 10 OKTOBER 2019

Allergische reacties en intoleranties

Ze kunnen zich uiten in een onschuldige nies of in een levensbedreigende anafylactische shock.
Allergische reacties zijn heel divers en dit zowel in oorsprong als in de symptomen die ze mogelijks veroorzaken.
Dit symposium wil een helder overzicht bieden over de rol van het immuunsysteem in het ontstaan van allergische reacties (vb. eczeem, netelroos, glutenintoleranties, …) en de verschillende types allergische reacties die zich kunnen voordoen. Een brede waaier aan allergenen, gaande van ingeademde stoffen tot voedingsintoleranties, zal hierbij worden toegelicht. Daarnaast zullen ook de mogelijkheden van natuurlijke stoffen, die het lichaam kunnen ondersteunen in het omgaan met allergenen, op een wetenschappelijke manier worden benaderd.

23 MEI, 1 & 6 JUNI 2019

Kanker: nieuwe inzichten

Het ontstaan van kanker wordt vaak afgeschreven als pech of toeval dat een bepaalde persoon erdoor getroffen wordt. Maar is dit wel zo? En is het normaal dat de etiologie van kanker hierdoor naar de achtergrond verdwijnt?
Steeds meer patiënten, maar ook artsen, zitten met vragen omtrent het veilig gebruik van natuurlijke stoffen tijdens en na de behandeling bij kanker. In dit symposium zal in eerste instantie een overzicht geven van de wetenschappelijke evidentie voor natuurlijke middelen en hun werkzaamheid en veiligheid bij de klassieke therapieën. Aangezien het wetenschappelijk onderzoek in dit domein erg snel evolueert zullen ook de meest recente wetenschappelijke inzichten worden toegelicht.

28, 30 MAART & 4 APRIL 2019

Neurologische degeneratie en neurologische problematiek

Ouder worden en de verouderingsprocessen die ermee gepaard gaan vormen een grote belasting voor onze lichamelijke, maar zeker ook geestelijke, gezondheid. Vooral een achteruitgang van de geestelijke gezondheid, en de mogelijkheid om ooit dement te worden, boezemt heel wat angst in bij het merendeel van de bevolking. Naar schatting 70% van de Vlamingen heeft schrik om ooit dement te worden en vraagt zich af of ze niks kunnen doen om dementie te voorkomen?
Ons zenuwstelsel is een uitermate complex systeem waarin een goede regeling van de fysiologische processen essentieel is. Gedurende ons hele leven maken we namelijk van dezelfde post-mitotische neuronen gebruik voor het versturen van de zenuwsignalen. Het gezond houden en gezond verouderen van het zenuwstelsel is dan ook van groot belang om de functionaliteit van deze neuronen de behouden.

In dit symposium willen we een wetenschappelijk overzicht bieden van de meest hedendaagse neurologische problematiek. Naast verouderingsziektes zoals Parkinson en Alzheimer zal ook dieper ingegaan worden op neuropsychiatrische aandoeningen (vb. ADHD, autisme, depressie, …). Hierbij zal de mogelijke rol van natuurlijke stoffen vanuit een wetenschappelijk standpunt worden benaderd.

24, 26 & 31 JANUARI 2019

Hormonale stoornissen en menopauze

Een evenwichtige hormonale huishouding is essentieel voor een goede gezondheid. Alle hormonen hebben een regelfunctie en sturen belangrijke processen in het lichaam. Sommige van deze processen zijn uitermate complex en maken meestal gebruik van negatieve terugkoppeling om het hormonaal evenwicht te bewaren. Veranderingen in de normale hormonale huishouding kunnen hierdoor met heel wat klachten in het lichaam, maar ook in de geest, gepaard gaan.

Dit symposium wil daarom een duidelijk wetenschappelijk overzicht bieden van essentiële hormonale processen en de functie van de hypothalamus en hypofyse in het bewaren van het hormonaal evenwicht. Hierbij zal de focus gelegd worden op verstoringen van deze systemen en hoe zij tot diverse pathologieën en klachten kunnen leiden, met extra aandacht voor menopauzale klachten zoals hot-flushes, nachtelijk zweten etc. Daarnaast worden ook de mogelijkheden van natuurlijke stoffen in de ondersteuning van hormonale evenwichten toegelicht vanuit een puur wetenschappelijke benadering.

15 DECEMBER 2018

Epigenetica Congres: epigenetische invloed op de ontwikkeling van allergieën en luchtwegaandoeningen.

Van vele erfelijke ziekten is gekend dat ze ontstaan door bepaalde fouten in ons DNA. Deze fouten leiden tot problemen in de synthese van eiwitten die nodig zijn voor belangrijke biologische processen. Het is echter niet enkel de intrinsieke DNA code die van belang is voor een correcte genexpressie. Er kunnen namelijk belangrijke modificaties op ons DNA aanwezig zijn die de regulatie van onze genen beïnvloeden zonder de DNA code te wijzigen. Deze modificaties kunnen aan de basis liggen van gezondheid en ziekte en worden bestudeerd in de epigenetica.
Epigenetische veranderingen worden samen met ons DNA overgeërfd maar in tegenstelling tot fouten in de DNA sequentie zijn veranderingen in dit epigenoom wel omkeerbaar. Allerhande omgevingsfactoren zoals de voeding, toxines, stress, … hebben een invloed op epigenetische modificaties waardoor deze omgevingsfactoren dus via het epigenoom de genexpressie kunnen veranderen en het ontstaan van bepaalde ziektes in de hand kunnen werken.
In dit congres zullen gespecialiseerde topwetenschappers dieper ingaan op enkele hedendaagse thema’s (o.a. lucht pollutie, toxines, stralingsintensiteit, …) die onze epigenetische modificaties kunnen beïnvloeden. Daarbij zal specifiek de nadruk gelegd worden op hoe deze veranderingen aanleiding kunnen geven tot diverse pathologieën, zoals o.a. het ontwikkelen van allergieën en luchtwegaandoeningen. Steeds met een link naar de hedendaagse medische praktijk.

27 & 29 SEPTEMBER 2018

Kanker: hoe bijwerkingen voorkomen en wat nà de behandeling?

Zowel patiënten als artsen hebben tal van vragen over het veilig gebruik van natuurlijke stoffen tijdens en na de behandeling bij kanker.
Patiënten zoeken in hun hoop op herstel overal naar betrouwbare informatie over mogelijkheden om hun kankertherapie te optimaliseren en bijwerkingen te voorkomen.
De arts wil vooral zekerheid dat zijn klassieke therapie geen afbreuk zal krijgen door de natuurlijke stoffen die de patiënt wil gebruiken en raadt dit daarom uit veiligheidsoverweging veelal af.
In de praktijk vullen heel wat patiënten hun klassieke behandeling toch aan met natuurlijke stoffen, vaak zonder medeweten van hun arts en zonder grondige kennis van zaken.
Dit symposium wil een helder overzicht geven van welke natuurlijke stoffen er wetenschappelijk bewijs is dat ze werkzaam zijn én veilig samengaan met de klassieke kankertherapie en welke niet:

 • Enerzijds worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten aangebracht over natuurlijke middelen die de kans op herstel wel degelijk kunnen versterken.

Daarbij wordt vooral het belang van de mitochondriën en de pancreas uitgelicht.

 • Anderzijds wordt op dit symposium specifieke informatie gegeven over het correct gebruik van natuurlijke stoffen:
  • Waar moet je op letten om te weten of een stof veilig is?
  • Welke dosis is veilig én efficiënt?
  • Wat is absoluut te mijden?

Evidence based en praktijkgericht symposium dat elke medische professional de nodige houvast geeft voor een wetenschappelijk onderbouwde behandeling die het beste resultaat biedt.

17 MEI & 2 JUNI 2018

Anti-ageing: de invloed van stress, voeding en andere omgevingsfactoren

Zo lang mogelijk jong blijven: we willen het allemaal. En dat betekent méér dan de eerste kraaienpootjes zo lang mogelijk uitstellen. We willen ook op hoge leeftijd gezond en vitaal blijven.
We leven momenteel wel langer dan vroeger, maar zijn we ook langer gezond? Heel wat mensen onder ons verouderen sneller dan misschien nodig is, en het aantal personen met specifieke ouderdomsziekten als Alzheimer en Parkinson groeit gestaag aan.
Wetenschappelijk onderzoek legt via genetisch en epigenetisch onderzoek steeds verder bloot welke factoren een specifieke rol spelen bij te snelle veroudering. Daarbij spelen niet alleen de genetische aanleg, maar vooral ook allerlei omgevingsfactoren een cruciale rol. Op een aantal verouderingsfactoren kan men wel degelijk een bewezen invloed uitoefenen.
Dit symposium geeft een wetenschappelijk overzicht van het verloop van zowel de zichtbare veroudering op algemeen niveau als van de minder zichtbare veroudering op celniveau.
De diverse soorten anti-ageing behandelingen worden toegelicht. Ook de mogelijkheden van natuurlijke stoffen bij afremmen en herstellen van abnormaal snelle verouderingsprocessen worden wetenschappelijk aangetoond.

22 & 24 MAART 2018

Essentiële factoren voor de ontwikkeling van een gezond immuunsysteem en herstel

Een normaal werkend immuunsysteem wordt als evident aanzien. Het is echter een complex samenspel van diverse organen en lichaamssystemen, die sterk afhankelijk zijn van een gezonde ontwikkeling en afrijping tijdens de eerste levensjaren. Ook reeds vóór de geboorte zijn er bepalende factoren die de normale ontwikkeling van ons immuunsysteem beïnvloeden. En tijdens onze levensjaren blijven heel wat externe invloeden zoals bijvoorbeeld milieu en levenswijze de normale werking van ons immuunsysteem op de proef stellen.
Steeds meer mensen hebben klachten van ofwel een overprikkeld ofwel een ondermaats werkend immuunsysteem. Allergische reacties, auto-immuunziekten, verminderde weerstand en allerlei immuun-gerelateerde aandoeningen kennen een steeds verder stijgende prevalentie.
Dit symposium geeft een wetenschappelijk overzicht van zowel de ontwikkeling van een gezond werkend immuunsysteem als van de diverse factoren die de normale werking verstoren. De vele nieuwe behandelingen voor aanpak van een ontregeld immuunsysteem worden belicht. Daarbij worden ook de mogelijkheden van natuurlijke stoffen in de ondersteuning van de normale ontwikkeling én voor balansherstel van het immuunsysteem wetenschappelijk aangetoond.

27 JANUARI 2018

Toxines en detoxificatie: wetenschappelijke aanpak of nonsens?

Worden we dagelijks belast door toxische stoffen uit onze voeding, drinkwater en omgevingsstoffen, of loopt het niet zo’n vaart? Moeten we ons beschermen tegen mogelijke schade door vervuilende stoffen of is het risico op lichaamsschade klein? Is bescherming tegen dergelijke stoffen zelfs mogelijk? Is er mogelijk verband met vastgestelde pathologie? De vraag naar rationele, wetenschappelijk onderbouwde info leeft zowel bij patiënt als arts.

Dit symposium wil aan medische professionals een helder beeld geven van stoffen die we bedoeld en onbedoeld uit onze omgeving, voeding, medicatie enz. binnen krijgen. De mogelijke ongewenste effecten, zowel op celniveau alsook de gevolgen op heel ons functioneren op korte en lange termijn, worden wetenschappelijk aangetoond. Zowel algemene systemische verstoring als specifieke symptomatiek komen aan bod.

Ook de wijze om opstapeling van toxines te voorkomen, zowel in het algemeen als voor zeer specifieke stoffen wordt in dit symposium bevattelijk en praktijkgericht aangebracht.
Deze biochemische benadering van detoxificatie als wetenschappelijk aan te pakken onderdeel van de best mogelijke behandeling is een must voor elke arts.

2017
 • Blaas en prostaat: inflammatie, incontinentie, impotentie
 • Invloed van de oestrogenen (-balans) op man en vrouw
 • Angst, stress en burn-out: ziekten van onze tijd
 • Do's and dont's bij kanker: nieuwe inzichten in het gebruik van natuurlijke stoffen bij kanker
 • Epigenetica Congres: epigenetische invloed van hormonen en hormoonverstorende stoffen

2016

 • Kinderen met recidiverende gezondheidsproblemen
 • Hart- en vaatziekten en cerebrale aandoeningen als symptoom van inflammatie en systeemverstoring
 • Do's and dont's bij kanker: toepassing bij borst-, cervix-, darm-, long- en leverkanker
 • De link tussen darm- en luchtwegenaandoeningen
 • Epigenetica congres: epigenetica in de urologie

2015

 • Darm binnenste buiten
 • Gezond en vitaal ouder worden: de neuro-endocriene oorzaak van veroudering
 • Bijnieren en schildklier, cruciaal voor de homeostase
 • Het metabool syndroom: de onderliggende systeemverstoring die leidt tot diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten, ...

2014

 • Gewrichtsklachten (reumatoïde artritis, artrose, ...)
 • Migraine, hoofdpijn en vermoeidheid
 • Hart- en vaatziekten
 • Hormonale invloed op de ongeboren baby en de gevolgen op lange termijn
 • Natuurlijke aanpak van huidproblemen: eczeem, rosacea, ...
 • Ontwikkeling van het immuniteitssysteem bij kinderen i.r.t. gezondheid, vaccinaties en gedragsproblemen (o.a. autisme, ADHD)

2013

 • Prostatitis en dysfuncties van het mannelijk orgaan
 • De vrouw deel 1: problemen bij de jonge vrouw
 • De vrouw deel 2: pathologie van de pre- en postmenopausale vrouw
 • Behandeling van tumoren/kanker: nieuwe kennis en mogelijkheden
 • Ontgiftingsmethoden als basis voor behoud van gezondheid en vitaliteit

2012

 • ALS, Alzheimer en Parkinson
 • Belang van glutathion
 • Auto-immuunziektes
 • Vruchtbaarheidsproblemen: mannelijke en vrouwelijke subinfertiliteit
 • De behandeling van darmstoornissen en gerelateerde pathologie

2011

 • Nieuwe inzichten in kanker
 • Cholesterolproblematiek
 • Immuniteit- en infectieziekten
 • Baarmoederhalskanker, urineweginfecties en interstitiële cystitis
 • Prostaatproblematiek: prostatitis, prostaathypertrofie, prostaatkanker

2010

 • Het milieu zit in U
 • Uw homeostase
 • Kanker is geen ziekte
 • Mitochondriale problematiek & verhogen energie
 • Hersenveroudering

2009

 • Epigenetica en prostaatkanker
 • De gulden snede
 • Epigenetica en borstkanker
 • Maag- en darmproblemen bij kinderen
 • Wegwijs in de fyto-oestrogenen

2008

 • Embryologie, ontwikkelingsstoornissen en erfelijke ziekten
 • pH, de zuurtegraad en het precaire chemische evenwicht
 • Verouderen als ziekte?
 • Energie en biochemie
 • Enzymen: sleutel tot gezondheid

2007

 • Hart- en bloedvatenproblemen
 • Kinderziekten
 • Allergie en immuniteitsproblemen
 • Slaapproblemen, depressie & burn-out
 • Subfertiliteit bij mannen & vrouwen
 • Schildklierinsufficiënties
 • Nutritionele ondersteuning van reumapatiënten
 • Darm en darmimmuniteit: de tweede brain

2006

 • De vrouw van de puberteit t/m de menopauze
 • Chronische vermoeidheid
 • Slimme moleculen, domme moleculen
 • Anti-ageing strategie
 • Darmen en chronische ontsteking
 • Insulineresistentie en diabetes
 • Multiple sclerose
 • Voeding belangrijker dan genen?
 • Nutritionele ondersteuning van de kankerpatiënt

2005

 • Goede en slechte oestrogenen
 • Ontgiftingsmethoden
 • Hyperkinesie, autisme en attention disorders
 • Obesitas bij kinderen: wat nu?
 • Fertiliteitsproblemen
 • Prostaataandoeningen: oorzaak en behandeling
 • Het toepassen van antioxidanten bij kanker
 • Neurologische aandoeningen: oorzaak en behandeling
 • Onze onzichtbare bewakers: hormonen
 • Gewrichtsklachten en bindweefselproblemen

Symposium gemist?

Hebt u interesse in één van deze afgelopen symposiums of kon u niet aanwezig zijn?
Na het symposium bieden we de mogelijkheid om de syllabus aan te kopen (zolang de voorraad strekt).
Hiervoor vragen we een vergoeding van € 15,00 incl. verzendkosten.
Stuur hiervoor een e-mail met uw levering- en facturatiegegevens naar events@pures.be.

 

 

 

  PURES - Kasteelhoek 12 - B-8730 Beernem - Tel. +32 50 59 88 81 - info@pures.be
Disclaimer